Program

Fem dagars resa – från vision till handling

Plattformen ger dig och andra engagerade personer möjlighet att skapa dialog kring framtidsfrågor. Skeppet är på väg just mot framtiden, och du kan hjälpa oss att navigera.

Programmet är levande, uppdateras och kommer att ändras. De senaste uppdateringarna finns alltid nedan. Just nu finns det ett 60-tal programpunkter i programmet.

Program

Nystarts-möjligheter

Pandemins anslag till nya möjligheter och behovsinsikt.


Både och Och

Lärdomar, System och Arbetssätt för principen 'Både och Och'


Nya värderingar

Nya normer ger nya förutsättningar med nya målbilder, rutter och rutiner.

Vanan till förändring

Vi har utmanat våra system och ser nya möjligheter till förändring.


Samskapande

En värld tillsammans i insikter och agerande för en hållbar förändring.

 

Folkemödet 17:e juni 

Folkemödet 17:e juni – Nystartsmöjligheter – Pandemins anslag till nya möjligheter och behovsinsikt

8.00 – 8.35  Sjöbris – Ship of a New Story

Hur kan vi välkomna dagen med en intention om en bra dag? Hur kan bilder inspirera kreativitet/passion och skapa en förändring?

Alla sinnen behövs för att hitta bästa vägen fram. Hur kan bildpoesi inspirera dagens samhällsfrågor i riktningen Bäst för världen?

Sjöbris är ett sätt att blåsa liv i dagen och gå från stiltje till energifyllda samtal i en gemensam riktning. Dagens moderatorer på Ship of a New Story samlar sig inför de samhällsfrågor vi har framför oss och inspireras av kreativitet och passion genom bildspelet ”Improving the world by sharing its beauty and love”. Skeppet kommer lastat med nya berättelser, tankesätt och ett flöde från vision till handling.

Arena: A New Story (spridningsarena)


8.00 – 8.15 Vad är min intention?/What is my intention? Hur kan varje person bli delaktig i samhällsfrågor?

What is my intention, my drive and my passion for onboarding Ship of a New Story? What do I want to explore and learn on board Ship of a New Story? What do I want to contribute to during the journey with Ship of a New Story?

Vad är min intention – mitt driv – min passion – som får mig att vilja vara delaktig och onboarda Ship of a New Story? Vad vill jag utforska och lära mig ombord på Ship of a New Story? Vad vill jag bidra med under resan med Ship of a New Story?

Hur hittar och formulerar du din intention, vad vill du lära och hur vill du vara delaktig? Vad krävs för att personen kliver ombord, hittar sin intention och blir delaktig i samhällsfrågor. En dubbelriktad delaktighet som tar oss längre än att bara delta.

Arena: DemoCrazy (dialog arena)
Workshop in Swedish and English – link to questions: https://bit.ly/shipofanewstory-onboarding

Facilitator: Stellan Nordahl


9.00 – 9.35 The New Nordic Normal

Arena: DemoCrazy (dialog arena)

Conversation in English

Participants: Andreas Önnerfors (Göteborgs Universitet),
Moderator: Stellan Nordahl


10.00 – 10.35 Etiskt företagande för de globala målen

Kan vi skapa ett företagande som inte sker på onödig bekostnad av annat och andra?

Dagens företagande bygger på vinnare och förlorare – konkurrens. Hur kan vi skapa ett bättre system än det rådande – ett bäst-för-världen-företagande?

I antagandet om att ”konkurrens krävs för att utveckla verksamheter och samhälle” byggs både ett oetiskt tävlande in och risken för korruption. Har vi råd att ha förlorare i en hållbar värld? Summan av allt räknas och blir större när alla kan ”vinna”. Ett gemensamt syfte som är större än oss ger möjlighet för alla att vinna och bidra – ett ”tillsammans” som huvudregel och ”konkurrens” som undantag. Globala målen är ett sådant syfte. Hur kan vi sporra entreprenörsanda och företagande utan tävling? Vilka principer behövs för att få ett sådant företagande tills stånd? Vilka resultat skulle ett sådant företagande innebära? Vilken potential ligger i ett sådant förhållningssätt och arbetssätt?

Arena: Best for the World (arbetssättsarena)
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Alexandra Skoglund (Sommarliv),  
Moderator: Stellan Nordahl


11:00- 11:35 Globala målen för ett regionalt samarbete

Regioners tillväxt är viktig för nationalstaten. Hur skulle utvecklingen bli med fokus på affärsnyttan av globala mål med hållbarhet, natur och gemenskap som intressenter för samarbete och tillväxt?

De globala målen behöver regionala system och krafter för att lokala initiativ ska kunna utvecklas så obehindrat som omställningen kräver. Naturen begränsas inte av människans satta gränser utan påverkas för att nödvändiga samarbeten saknas. Hur skapas regionala system som kan verka naturligt för de globala målen och maximera möjligheten för lokal påverkan? Vad skulle effekten bli om man skulle se på till exempel  Öresund som gemensam natur först och inte som vatten mellan nationella gränser? Vilka samarbeten skulle det kräva? Vilka nya värden och affärsmöjligheter skulle det skapa? Att mentalt gå från vi och dom till ett nytt vi tillsammans.

Arena: DemoCrazy (dialogarena)
Panelsamtal på danska/svenska

Deltagare:
Moderator: Janeth Andersson


13:00 – 13:35 Öresund

Arena: Able to Sustain (testbäddsarena)
Panelsamtal på danska/svenska

Deltagare:
Moderator: Janeth Andersson


14:00 – 14:35 Countering the Infodemic

In an age of information insecurity, how can we arrive at new narratives?

Arena: Crealization (innovation arena)
Conversation in English

Participants: Andreas Önnerfors (Uppsala Universitet),
Moderator: Stellan Nordahl


15:00 – 15:35 Havet Vi – Regionen

Arena: Being the Change (way of working arena)
Panelsamtal på danska/svenska

Deltafare: Andreas Önnerfors (Göteborgs Universitet), Pontus Rystedt (Hi3 AB), Dominic Bosman Venter (Rethos)
Moderator: Janeth Andersson


16:00 – 16:35 String

Arena: Being the Change (way of working arena)
Conversation in English

Participants:

Moderator: Andreas Önnerfors


16:45 – 17:00 Dagens Ekolod (kvart i fem)

Reflektion och dialog är avgörande för lärande. Hur kan dagens lärande och insikter internaliseras?

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan? Dagens tema ”Nystartsmöjligheter” handlar om pandemins anslag till nya möjligheter och behovsinsikt. Vilka insikter har vi fått kring temat? Hur kan vi med ny kunskap uppdatera våra system för en hållbar framtid?

För att ta samhällsfrågor framåt behövs ett kontinuerligt lärande. Reflektion innebär att lyssna in och reflektera – det kan vara kring nya idéer, nya förhållningssätt, nya kontakter, nya perspektiv och även en helt ny perception. Likaså en reflektion i relationen till allt som redan existerar – de lösningar som vi redan har och den kunskap som redan finns. I detta samtal möts flera perspektiv och olika frågeställningar kring det gemensamma temat för dagen. Vilka frågor har tagit ytterligare ett steg till handling? Vilka frågor kvarstår att samtala kring och vilka lösningar kan vi implementera redan idag?

Dagens Ekolod (kvart i fem) är en gemensam reflektion kring lärandet över dagens samhällsfrågor ombord på Ship of a New Story. Alla dagens moderatorer ombord på skeppet delar sina tankar och insikter i en gemensam reflektion och sammanfattning. Med denna reflektion kan vi samla lärandet för att kunna ta oss vidare från idé till handling och föra in detta i kommande samtal och teman.

Arena: A New Story (spridningsarena)
Dialog på svenska

Facilitator: Karin Jakobsson (Ship of a New Story), Richard Pålsson (Ship of a New Story), Janeth Andersson (Emprogage), Andreas Önnerfors (Emprogage), Stellan Nordahl (Emprogage)
Grafic recorder: Mette Korsmoe Koverberg (Emprogage)


18.00 – 18.35 Scandinavia – a democratic guide to a best for the world change – The future dialog Allmännadalen/Commons Valley

To create real change, all questions have to be included in open dialogues and meeting structures. Can an event be created where everybody is invited and all ideas are treated equally? 

Yes it can, and yes it has been done in Denmark and Sweden over centuries. What have made these events possible and what experiences and insights have been gathered in the process? To successfully restart after the pandemic and meet global goals and challenges, knowledge, passion and creativity from all over the globe have to be included at their right level. For a successful change, digital and physical spaces need to be provided that includes all democratic questions and voices equally. What can be fundamentally equal worldwide when creating spaces for dialogues, transforming social issues and needs into action and solutions?

Arena: Crealization (innovationsarena)
Conversation in English

Participants: Mia Stuhre (Almedalsveckan),
Moderator: Stellan Nordahl

Almedalsveckan 4:e juli – 7:e juli

4/7 – BÅDE och OCH – Lärdomar, System och Arbetssätt för principen ’Både och Och’
5/7 – Nya värderingar – Nya normer ger nya förutsättningar med nya målbilder, rutter och rutiner.
6/7 – Vanan till förändring – Vi har utmanat våra system och ser nya möjligheter till förändring.
7/7 – Samskapande – En värld tillsammans i insikter och agerande för hållbar förändring.
Programmet uppdateras med nya programpunkter successivt – så titta in här igen löpande för att planera ditt deltagande. Programlistan nedan är hämtad från Almedalsveckans officiella program, Region Gotland.

Så här kan en fråga vandra från idé till verklighet – från ord till handling

För de frågor som kräver dialog för att något ska kunna ske, förs samtal på dialogarenan DemoCrazy. När idéer finns och arbetssätt behövs vandrar frågan vidare in på arenan Best for the World, där vi ser vilka principer vi behöver ha med oss för att kunna vara bäst för världen. Vi ser också på vår egen roll i förändringen. Sedan är det dags att sätta samman de personer och organisationer som tillsammans kan och vill samskapa framtiden – på innovationsarenan Crealization kreerar och realiserar vi idéerna och arbetssätten och kopplar ihop den som vill med den som kan. För att testa en systemlösning finns testbäddsarenan Able to Sustain – en testbäddsarena där möjlighet till uppskalning och implementering är inbyggd i frågeställningarna. På spridningsarenan A New Story samlar vi hop svar och nya frågeställningar för att kunna dela med oss av insikter, resultat, modeller och berättelser till andra och varandra.

När vi mönstrar av efter fem dagar kommer vi att ha skapat nya frågeställningar, nya kontaktytor och kanske till och med ett nytt sätt att gå från ord till handling. Och nästa sommar kommer vi att fortsätta att prata framtiden ombord på Ship of a New Story.

Vi sänder i 2 kanaler under 5 dagar. Varje dag avslutas med ett Ekolod – en reflektion kring dagens programpunkter. Alla sändningar finns kvar på skeppets YouTube-kanal, där du också kan se tidigare programpunkter.

Programpunkter - Arenor

DemoCrazy

Hur kan vi vid förändringar och stora utmaningar skapa delaktighet där allas kunskaper och kompetenser får plats ?

Best for the world

Hur skapas modeller och strukturer i det hållbara paradigmskiftet vi står och vilka verktyg och uttryck behövs för att beskriva det?

Crealization

Hur kan vi skapa möten mellan innovationer och visioner och koppla ihop den som vill och den som kan?

Able to Sustain

Hur skapas en testbädd för samhället i stort och i smått för att lyfta det som fungerar och skala upp snabbt?

A New Story

Hur kan vi tillsammans hitta nya sätt att se på världen där framtiden är hoppfull och nåbar?

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582