Program

Fem dagars resa – från vision till handling

Ship of a New Story ger dig och andra engagerade personer möjlighet att skapa dialog kring framtidsfrågor. Skeppet är på väg just mot framtiden, och du kan hjälpa oss att navigera.

Program

Almedalsveckan tisdag 27 juni till lördag 1 juli

OBS! Programmet är under utveckling

Tisdag 27/6
16:45 Dagens Ekolod (kvart i fem)
17:00 Talkshow (Arena: A New Story)

Onsdag 28/6
16:45 Dagens Ekolod (kvart i fem)
17:00 Talkshow (Arena: Crealization)

Torsdag 29/6
16:45 Dagens Ekolod (kvart i fem)
17:00 Talkshow (Arena: Democrazy)
 
Fredag 30/6
09:00 Panelsamtal
Framtidskompetenser – Hur kan viktiga framtidskompetenser tränas och användas för att skapa fler lärexempel? (Arena: Crealization)

10:30 Panelsamtal
Framtidens entreprenörskap – en väg fram för att skapa ett regenerativt samhälle? (Arena: Crealization)

16:45 Dagens Ekolod (kvart i fem)
17:00 Talkshow – Avslutning (Arena: Able to Sustain)

Lördag 1/7

Så här kan en fråga vandra från idé till verklighet – från ord till handling

För de frågor som kräver dialog för att något ska kunna ske, förs samtal på dialogarenan DemoCrazy. När idéer finns och arbetssätt behövs vandrar frågan vidare in på arenan Best for the World, där vi ser vilka principer vi behöver ha med oss för att kunna vara bäst för världen. Vi ser också på vår egen roll i förändringen. Sedan är det dags att sätta samman de personer och organisationer som tillsammans kan och vill samskapa framtiden – på innovationsarenan Crealization kreerar och realiserar vi idéerna och arbetssätten och kopplar ihop den som vill med den som kan. För att testa en systemlösning finns testbäddsarenan Able to Sustain – en testbäddsarena där möjlighet till uppskalning och implementering är inbyggd i frågeställningarna. På spridningsarenan A New Story samlar vi hop svar och nya frågeställningar för att kunna dela med oss av insikter, resultat, modeller och berättelser till andra och varandra.

När vi mönstrar av efter fem dagar kommer vi att ha skapat nya frågeställningar, nya kontaktytor och kanske till och med ett nytt sätt att gå från ord till handling. Och nästa sommar kommer vi att fortsätta att prata framtiden ombord på Ship of a New Story.

Vi sänder i 2 kanaler under 5 dagar. Varje dag avslutas med ett Ekolod – en reflektion kring dagens programpunkter. Alla sändningar finns kvar på skeppets YouTube-kanal, där du också kan se tidigare programpunkter.

Programpunkter - Arenor

DemoCrazy

Hur kan vi vid förändringar och stora utmaningar skapa delaktighet där allas kunskaper och kompetenser får plats ?

Best for the world

Hur skapas modeller och strukturer i det hållbara paradigmskiftet vi står och vilka verktyg och uttryck behövs för att beskriva det?

Crealization

Hur kan vi skapa möten mellan innovationer och visioner och koppla ihop den som vill och den som kan?

Able to Sustain

Hur skapas en testbädd för samhället i stort och i smått för att lyfta det som fungerar och skala upp snabbt?

A New Story

Hur kan vi tillsammans hitta nya sätt att se på världen där framtiden är hoppfull och nåbar?

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582