Samhällsfrågor

Lösningar istället för låsningar

På skeppet utforskar vi tillsammans hur vi kan hitta lösningar i vår tids samhällsfrågor och ödesfrågor. Vi lyssnar aktivt, frågar för att förstå, kopplar ihop den som vill och den som kan och bygger vidare på det som fungerar..