Ship of a new story: Arena DemoCrazy

PROGRAMPUNKTER inom ARENAN DemoCrazy

Öresund som en lokal och global modell för det vi inte ser

Vilka grundantagande behöver vi göra för att inkludera det vi inte ser eller känner till? Havsmedvetenhet – hur kan vi få medvetenhet istället för rättighet och skyldighet?
Först när sälen svälter märker vi att fisken är borta. Hur skapar vi värden i våra system för det som påverkar men där kopplingen inte är uppenbar ur alla perspektiv?

Michael Palmgren (Marint Kunskapscenter), Patrik Lindén (Kustbevakningen)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 29/6 2020

Skapa framtiden snarare än att rustas för att möta den?

Hur kan vi just nu skapa meningsfulla upplevelser och erfarenheter av arbetslivet såväl som livet för unga?

Deltagare: Sandra Pilemalm (L), Alexandra Skoglund (Nyföretagarcenter Syd), Adam Taki (ung entreprenör), Mats Rosén (Kävlinge kommun)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 29/6 2020

Företagande, entreprenörskap och affärer i det nya paradigmet

Hur kan entreprenörskap vara en både lokal och global väg fram? Vilka principer och lärdomar behöver vi ta till oss för att gå från kvartalsovisshet till generationshållbarhet? Hur kan definitionen av ekonomi åter bli hushållande av resurser? Former för företagande som ger möjligheter – vad vill vi välja framöver?

Deltagare: Vincent Östling (Ung entreprenör), Tomas Holasek (Emprogage), Claes Nilsson(IUC), Mats Rosén (Kävlinge kommun) 
Moderator: Stellan Nordahl 

SÄNDNINGSTID: 30/6 kl 9 – 9.45
KANAL: YouTube Live1

Nästa steg tillsammans – hur kan olika perspektiv nå samma mål?

Hur kan vi få vårdnadsfred att vara utgångsläge vid diskussioner om barnets bästa? Vad behövs för att utrota vårdnadskonflikter?

Deltagare: Christina Olsson (Makalösa föräldrar), Martina Johansson (Riksdagsledamot (C))
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 30/6 2020

Feminint i maskulint & maskulint i feminint

Hur kan vi se olikheter som möjligheter och styrkor? Hur kan vi omfamna hela oss själva – såsom personer, organisationer och värld? Hur kan empati få oss att se oss själva i andra och andra i oss?

Deltagare: Martin Tufvesson (Spirit of Man), Johanna Rehn (Rehnkonst och Systraskaparna)
Moderator: Tomas Holasek (Emprogage)

Se samtalet inspelat 30/6

Hur gör vi hållbarhet hållbart?

Hur kan vi få en definition av hållbarhet som ger långsiktig holistisk hållbarhet?  Hur kan hållbarhetslinserna sättas i samma kikare för bättre fokus och längre seende?

Deltagare: Marina Nart (Beyond 2030),  Kristín Grímsdóttir (Awake and Aware)
Facilitator: Stellan Nordahl

Se samtalet inspelat 1/7 2020

Vår digitala version av oss själva

Hur kan vi i en allt mer digital värld säkra personlig integritet och samtidigt verka för det gemsamma? Vem är jag på nätet och i olika register? Hur vill vi att internet, delning och delaktighet ska se ut i vårt nya paradigm – behövs det nya digitala strukturer? Hur kan en global digitalisering se ut? Vad är rimligt/orimligt kopplat till äganderätt av vår egen data? Vilka grundataganden behöver vi göra och göra annorlunda för att kunna äga vår digitala version av oss själva?

Deltagare: Michael Sillion (Future Navigators), Christer Berg (Dataföreningen), Pontus Geborek (Emprogage), Bia Holm, Birgitta Edberg
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet, inspelat 2/7 2020

Havet Vi

Hur kan vi navigera i Havet Vi?

Deltagare: Ann-Charlotte Hammar (Riksdagsledamot (M)), Linus Sköld (Riksdagsledamot (S))

Facilitator: Stellan Nordahl

Se samtalet, inspelat 2/7

Om arenan DemoCrazy

Arenan DemoCrazy är en av våra fem arenor. 

DIALOG

Hur kan vi möjliggöra för de som just nu inte finns representerade att vara med – ett tvärsnitt av Sverige och världen…

Demokrati utvecklas av människor, globalt och lokalt där ny teknik gör att fler kan vara delaktiga på rätt nivå för behov och påverkan. Vid förändringar och stora utmaningar måste delaktighet och allas kunskaper och kompetenser få plats för att det ska bli bäst för oss och den globala värld vi lever i.

Ship of a New Story vill utforska skiftet från att sträva efter att bli bäst-i-världen till att vara bäst-för-världen. För att det ska lyckas behöver vi former för demokrati som anpassas efter situationen och gör alla delaktiga på rätt nivå för att hitta den bästa vägen framåt. Demokrati ska inspirera och presentera frågor, lösningar och strukturer som input i arbetet med modeller, dialoger, systemlösningar och förverkligande.

Hur använder vi kända och nya demokrativerktyg för att skapa hållbarhet och delaktighet på rätt nivå?

• Hur kan vi skapa delaktighet på rätt nivå för att det ska vara hållbart?
• Hur kan vi använda dialog som sätt att skapa ömsesidig kommunikation?
• Hur kan vi lyssna för att förstå, lyssna på olika perspektiv och lyssna klart – sedan tala så de som lyssnar förstår?

Arenor

DemoCrazy

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Best for the world

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Crealization

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Able to Sustain

Se samtal och workshops som ingår i arenan

A New Story

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582