Ship of a new story: Arena Crealization

Samtal från Ship of a New Story inspelade den 29/6 – 3/7  inom arenan Crealization

Läs mer om Arenan Crealization.

Systemdialog om anpassningar till Bäst för världen

Hur kan vi uppgradera och nutidsanpassa existerande system? Hur ska vi utnyttja den möjlighet som vi har nu när strukturer stresstestas och öppenheten för olika vägval är stor? Hur byggs framtidstro och tillit in för nödvändiga snabba förändringar och anpassningar?

Deltagare: Ann-Charlotte Hammar (Riksdagsledamot (M)), Pontus Rystedt (Emprogage), Jakob Trollbäck (The New Division), Jan Magnusson (Helsingborg stad)
Moderator: Janeth Andersson (Emprogage)

Se samtalet, inspelat 29/6 2020

Workshop: Ungas idéer och engagemang (2 delar)

Vilka idéer skapar engagemang och vilket engagemang skapar idéer? Idégenereringsworkshop av unga, med unga, för unga – till ålder och sinne!

Deltagare: Sandra Pilemalm (L), Anni Wik (Idégenererare), Jonathan Lagerlund (Idégenererare)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se inledningen till workshopen, inspelad 30/6 2020

Se avrapporteringen efter workshopen, inspelad 30/6 2020

Arbetslivet börjar i skolan

Hur kan skolan vara en naturlig del av arbetslivet? Hur kan arbetslivet vara en naturlig del av skolan? Hur kan vi gå från att rustas för framtiden till att skapa framtiden?

Hur inkludera hela skalan – kunskap – erfarenheter – kreativitet – i skolans system och värderingar? Det vill säga utbildning, bildning och självdrivet utforskande – ett livslångt lärande som omfattar både elever och pedagoger.

Panel på svenska

Deltagare: Sandra Pilemalm (L), Paul Wennerberg (Junior Chamber International – JCI), Linnea Sandberg (Forza of Sweden), Emi Prior (Forza of Sweden), Mats Rosén (Kävlinge kommun)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 30/6 2020

Globalt mål lokalt – ska det finnas barnfattigdom i Sverige?

Hur kan vi samverka för att nå FNs Globala mål för att lyfta barn ur fattigdom?

Deltagare: Christina Olsson (Makalösa föräldrar), Amanda Stjärnkvist (Rädda barnen)

Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 1/7 2020

Leva globalt och verka lokalt

Vi kan använda platser och ytor på många fler sätt samtidigt – hur kan  multifunktionella funktioner uppfylla de globala målen? Vilka möjligheter ger cirkulär ekonomi och globala hållbarhetsprinciper för nya arbetstillfällen. Lokala värdekedjor:  Vem och vilka drivs, driver och drar nytta av varandra i dessa typer strukturer?

Deltagare: Ulf E Andersson (Svensk Framtidsbevakning), Rickard Axdorff (Naturbrukarna), Marie Gidlund (Sweden Food Arena), Alfred Nerhagen (Landskapsarkitekt  Helsingborgs stad), Carina Aaltonen (Emmaus Åland)
Moderator: Janeth Andersson (Emprogage) 

Se samtalet inspelat 1/7 2020

Building the future

How can we be the change to build the life we want to live? How can building and refurbishing be done in a Best for the World manner?

Going from Best in the World consumption to Best for the World (re)generation.

Deltagare: James Erlich (REgen Villages), Marina Nart (Beyond 2030), Magnus Qvant (NURI – Nordic Urban Resilience Institute), Dimitrij Aleshkov (Entreprenuer)
Moderator:  Mats Eliasson

Se samtalet inspelat 1/7

Best for the world ”Champion”

How do we create & realise Best for the World in spirit and action? What will be the drive and purpose for going in this direction? How shall we proceed so that everyone can be a champion, and no one is left behind?

Deltagare: Linus Sköld (Riksdagsledamot (S)), Anna Grassotti, Michael Sillion (Future Navigator), Rehan Allahwalla

Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 1/7 2020

Workshop: Finn din väg

Vad händer när vi blir medvetna om våra upplevelser och erfarenheter?

Faclitator: Johanna Rehn (Systraskaparna)

Se workshopen som spelades in 1/7 2020

Ung kraft

Hur kan ungas idéer och engagemang skapa cirkulära system? Hur kan dynamiskt sinne som ser möjligheter ges utrymme och utvecklas? Hur kan läraren lära av eleven och mästaren av lärlingen?

Panelsamtal.

Deltagare: Pernilla Svensson (Rektor Landborgen Vittra), Gent Kita Elezi (Forza of Sweden), Annie Oskarsson, Claes Nilsson
Moderator: Janeth Andersson (Emprogage)

Se samtalet inspelat 2/7 2020 

Finansieringsmodeller och arbetssätt i ett nytt paradigm

Vilka finansieringsmodeller & arbetssätt behövs för att ett lyckat samskapande ska utvecklas?
Panelsamtal.

Deltagare: Jenny Engström (Dialogmakarna), Joakim Jansson (Klimatbytet), Hanna Bremander (TomorrowToday), Johanna Giorgi (AddSecure) Tony Christensen (Tony Christensen)
Moderator: Kristina Diné (Emprogage)

Se samtalet inspelat 2/7

Connecting Hubs

How can we collaborate when the system says compete? What is needed of us to go in the direction of co-creation? What systems, organizing and financing models would encourage co-operation and joint learning?

Deltagare: Katarina Chowra (Maplebloom), Lotta Axelsson, Bert-Ola Bergstrand (Future Navigators), Dimitrij Alesjkov (HBG works)
Facilitator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 2/7 2020

Om arenan Crealization

Arenan Crealization är en av våra fem arenor. 

CREATE & REALIZE

Hur ska den som kan lösa framtidens utmaningar hitta den som vill införa ett nytänkande?

Genom att skapa möten mellan innovationer och visioner blir de tillsammans en vi-zon där möjligheter och påverkan kopplas samman. Där den som vill hittar den som kan och enskilda innovationer samlas till heltäckande systemlösningar klara att implementeras. Hållbarhet är det paradigmskifte som vi just nu är mitt i. De systemlösningar som tas fram nu är det som skapar framtidens jobb och värden.

Att förverkliga en dröm med en innovation är ofta det som möjliggör starten för en lyckad resa ut i det outforskade. Finns viljan finns lösningarna!

När visionären John F Kennedy bestämt sig för att en astronaut ska resa till månen hittas lösningarna för komma över utmaningarna. Om den oumbärlige uppfinningsrikes nödvändiga lösningar inte kommer med riskerar stora projekt och förändringar både haveri och katastrof som ger missade möjligheter och stora ekonomiska, sociala och miljömässiga förluster som följd.

När visionären och uppfinnaren möts skapas magi och samtidigt som en människa tar sina första steg på månen tar mänskligheten stora steg framåt.

Hur ska vi snabbare nå mål som är bäst-för-världen med systemlösningar som redan finns?
  • Hur blir det vi vill och det vi kan tillsammans bäst-för-världen?
  • Hur skapa hållbarhet + lönsamhet = sant?
  • Hur gör vi det lätt att göra “rätt”?
  • Hur kan vi se att ovanligheter ger valmöjligheter och att den ökande förändringskurvan på samma gång är en möjlighetskurva?
Arenor

DemoCrazy

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Best for the world

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Crealization

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Able to Sustain

Se samtal och workshops som ingår i arenan

A New Story

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582