Dagens Ekolod

Ombord på skeppet har vi många olika funktioner – en av dem är Dagens Ekolod (kvart i fem) som avrundar varje dag som en stående punkt på spridningsarenan A New Story. 

Dagens Ekolod (kvart i fem) är en gemensam reflektion kring lärandet över dagens samhällsfrågor ombord på Ship of a New Story. Alla dagens moderatorer ombord på skeppet delar sina tankar och insikter i en gemensam reflektion och sammanfattning. Med denna reflektion kan vi samla lärandet för att kunna ta oss vidare från idé till handling och föra in detta i kommande samtal och teman.

För att ta samhällsfrågor framåt behövs ett kontinuerligt lärande. Vi menar att reflektion och dialog är avgörande för lärande. Hur kan dagens lärande och insikter internaliseras? Vad har vi lärt i dag och vad tar vi med i nästa etapp? Vilka insikter har vi fått? Hur kan vi med ny kunskap uppdatera våra system för en hållbar framtid?

Reflektion innebär att lyssna in och reflektera – det kan vara kring nya idéer, nya förhållningssätt, nya kontakter, nya perspektiv och även en helt ny perception. Likaså en reflektion i relationen till allt som redan existerar – de lösningar som vi redan har och den kunskap som redan finns. I detta samtal möts flera perspektiv och olika frågeställningar kring det gemensamma temat för dagen. Vilka frågor har tagit ytterligare ett steg till handling? Vilka frågor kvarstår att samtala kring och vilka lösningar kan vi implementera redan idag?

Till höger finns Dagens Ekolod från årets seglats med Ship of a New Story.

Skeppets moderatorer:

Stellan Nordahl
Janeth Andersson
Richard Pålsson
Ulrica Fager
Alexandra Skoglund
Tomas Holasek
Kristina Diné
Eva Malmström
Mette Koverberg (grafisk facilitator)

Dagens Ekolod - Fundamental Assumptions
Dagens Ekolod - Guiding Principles
The Daily Sonar - Being the Change
Dagens Ekolod - Co-creation
Dagens Ekolod - Destination Future