The Ship of a New Story

Varför pratar vi om ett skepp? Jo, det finns en story bakom storyn. 

Loggbok

Skeppets ritningar togs fram 2017-2018 och gjorde sin jungfruresa till Almedalen 2019 och den första stora resan 2020 med över 60 digitala och fysiska event under Allmännadalen. 

Seglatsen 2021 kopplade ihop Folkemödet och Almedalsveckan med mer 10% av de digitala sändningarna. 

Post pandemin 2022 kom vi till Almedalen och Visby hamn med både ett fysiskt och ett digilogt skepp där besättningen mönstrade på över hela världen!

2023 fortsätter vi precis som förra året. Vi hissar segeln tillsammans i riktning mot bäst-för-världen.

Skeppet

Ett skepp som sätter segel mot det okända har alltid drivits av tron på att det man gör ska lyckas och med ett starkt hopp om att nya möjligheter ska upptäckas under resan.

Ship of a New Story drivs av tro och hopp om en positiv framtid med många möjligheter där den inre och yttre resan är lika viktiga. 

De mål vi söker med resan är bäst för världen – nya öar och hela kontinenter. För att hjälpa oss att hitta det vi söker använder vi flera hållbarhetslinser i vår kikare för att få bäst skärpa och fokus så att vi navigerar rätt. 

På ett skepp måste alla kunskaper och kompetenser finnas för att en resa ska bli framgångsrik. Alla som mönstrar på Ship of a New Story vill utforska skiftet från att sträva efter att bli bäst i världen till att vara bäst för världen. 

En ny världsbild lika utmanande som att gå från att jorden är platt till att jorden är rund.

Vi samlar de som vill och kan inspirera, lära och vägleda andra i besättningen. Så att de kan utvecklas inom sina områden genom nya insikter och andras erfarenheter. Hade inte Columbus kunnat förmedla och dela sina tankar och fått andra att lyssna och engagera sig hade ingen hoppat på hans äventyr och inga kontinenter hade hittats. 

Att förverkliga en dröm och innovation är ofta det som möjliggör starten för en lyckad resa ut i det outforskade och då krävs det att den som kan lösa utmaningar hittar den vill införa ett nytänkande. Den ensamme uppfinningsrike visionären riskerar annars att stå ensam kvar på stranden med lösningar som kunde räddat det stolta skeppet från haveri och katastrof. Vi tar med oss att alla behöver vara med och vara delaktiga på rätt nivå för att hitta den bästa vägen framåt.  

För att det ska lyckas krävs former för demokrati som anpassas efter situationen. Nya tekniker, system och tankar som sjösätts kommer alltid att behöva testas, utvärderas och förfinas vilket de görs på en jungfruresa. Skeppet ses som ett samhälle i miniatyr där olika lösningar testas med människor som både måste och vill samarbeta och lita på varandra för lyckas nå kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Sätt segel – det är dags att kasta loss!

Alle man ombord!

Arrangör: EMPROGAGE

EMPROGAGE är ett syftesdrivet bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse – att verka för det som är bäst för världen. 

Våra tre huvudprinciper empati, proaktivitet och delaktighet utgör inte bara grunden för vår affärsfilosofi, utan bildar också vårt namn EMPROGAGE. Vi tror på personligt ansvar för att skapa en bättre värld genom medvetna val. Och tillsammans arbetar vi för det som är bäst för världen.

EMPROGAGE är vårt sammanhang och vår mötesplats. Vi skapar framtiden tillsammans.

www.emprogage.se

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582