Samtal från Ship of a New Story inspelade den 29/6 – 3/7  inom arenan Able to sustain

Läs mer om Arenan Able to sustain.

The future dialogue Allmännadalen/Commons Valley

How can we create and connect an open and including local and global democratic dialogue? The Corona experience tests new possibilities for how we can include more people in dialogues. How can this affect our democratic processes and interaction? What new opportunities will this experience open up to how we co-create gatherings which are both physical and digital?

Hur kan vi i en tid av stora förändringar skapa den viktiga dialogen som fokuserar på hopp och handling istället för rädsla och vanmakt i våra beslut? Hur ställer vi om, istället för ställer in/stänger ned?

Deltagare: Mia Stuhre (Almedalsveckan), Dominic Bosman Venter (Rethos), Ann-Charlotte Hammar (Riksdagsledamot (M)), Michael Sillion (Future Navigators), Yasemin Arhan (Altitude Meetings)

Moderator: Stellan Nordahl

SÄNDNINGSTID: 29/6 kl 16 – 16.45
KANAL: YouTube Live1

Öresund – sunt sund

Hur kan vi arbeta tillsammans för att driva frågan om under ytan, över ytan och på stranden? Hur kan vi bygga en organisation som driver frågan Öresund som Biosfärområde? Hur skapar vi en win-win-win med fisken, fiskaren och forskaren?

Deltagare: Anna Särnblad (Marint Kunskapscenter), Pontus Rystedt (Emprogage), Thomas Hansson ((MP))
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet inspelat 2/7 2020

169 delmål – vilket väljer du och hur går du från mål till handling?

Vilket av de 169 globala delmålen är viktigast för dig och varför? Del 1 (2)

FN har tagit fram 17 Globala mål som i sin tur brutits ner till 169 delmål. I workshopen utforskar du vilket av alla 169 mål som är viktigast för dig. Vilket vill du fokusera på? När du har valt vilket mål som du vill fokusera på är nästa steg att formulera anledningen. Varför är detta mål viktigt för dig och för världen? Hur ska du uttrycka dig för att få med dig andra engagerade personer?
Under workshopen tar vi hjälp av modellen 4i för att finna ditt svar.

Hur skapar du strategier och aktiviteter för att uppnå det delmål som du har valt? Del 2 (2)

När vi har tagit reda på vilket mål som är viktigast för dig och formulerat varför, är det dags att ta reda på hur du kan skapa aktiviteter kring frågan. Hur kan du jobba med frågan? Hur ska du kunna nå målet som du valt?
Till vår hjälp använder vi oss av modellen IFPH.

Är du nyfiken på denna workshop? Kontakta Pontus Rystedt (Emprogage)

 

Om arenan Able to Sustain

Arenan Able to Sustain är en av våra fem arenor. 

TESTBÄDD

Hur skapas en testbädd för samhället i stort och i smått där framtiden möjliggörs?

En plats för testbäddar med mål att lyfta det som fungerar och skala upp snabbt. Ett samhälle i miniatyr där olika lösningar prövas och utvärderas med människor, idéer och innovationer – där människor behöver och vill samarbeta för att lyckas nå de kortsiktiga och långsiktiga mål som prövas. Tidigare lärdomar integreras i samklang med nya idéer, det som fungerar förbättras och nytt sätts i sammanhang.

I det hållbara paradigmskiftet och med framtidens krav behöver goda lösningar spridas, utvecklas och skalas upp för att vi inte ska investera mer i det som är dåligt, fel och föråldrat.

Nya tekniker, system och tankar som sjösätts kommer alltid att behöva testas, utvärderas och förfinas som på ett fartygs jungfruresa. En lyckad Jungfruresa är den första resan i raden av många spännande resor med fartyg av samma modell.

Hur ser lyckade testplattformar ut där en dialog för spridning och uppskalning av lösningar finns?
  • Hur kan vi genomföra test som ger en stor förändring?
  • Hur kan vi samskapa bäst-för-världen i en form där jag/vi/samhället finns samtidigt?
  • Hur ska plattformar användas för inspiration och utbyte av erfarenheter?
Arenor

DemoCrazy

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Best for the world

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Crealization

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Able to Sustain

Se samtal och workshops som ingår i arenan

A New Story

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582