Samtal från Ship of a New Story inspelade den 29/6 – 3/7  inom arenan A New Story

Läs mer om Arenan A New Story.

Morning Wellness – Welcome home  – Ship of a New Story

Hur kan vi välkomna dagen med en intention om en bra dag?

Instruktör: Alexandra Skoglund

Se yogapasset på YouTube inspelat 29/6 2020

 

Morning wellness – Mood Frames – Mindful by Nature

Hur kan vi välkomna dagen med en intention om en bra dag?

Arena: A New Story
Mindful by Nature

Bildpoet: Roland Gudinge

Se och hör Morning wellness på YouTube

Dagens Ekolod – reflektioner 29/6 2020

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan?

Facilitator: Richard Pålsson (Ship of a New Story), Janeth Andersson (Emprogage), Stellan Nordahl (Emprogage)

Se Dagens Ekolod på YouTube inspelat den 29/6 2020

Dagens Ekolod – reflektioner 30/6 2020

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan?

Deltagare: Richard Pålsson (Ship of a New Story), Stellan Nordahl (Emprogage), Eva Malmström (Emprogage), Mette Korsmoe Koverberg (Emprogage)

Se Dagens Ekolod på YouTube, inspelat 30/6 2020

Dagens Ekolod – reflektioner 1/7 2020

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan?

Deltagare: Stellan Nordahl (Emprogage), Tomas Holasek (Emprogage), Mette Korsmoe Koverberg (Emprogage)

Se Dagens Ekolod på YouTube inspelat 1/7 2020

Medskapande mötesplatser

Hur fungerar medskapande? Hur kan vi forma mötesplatser lämpade för medskapande? Vilka vinner på att mötas i medskapande sammanhang?

Deltagare: Amanda Stjärnkvist (Studieförbundet Vuxenskolan)

Facilitator: Stellan Nordahl

Se samtalet på YouTube inspelat 2/7 2020

Dagens Ekolod – reflektioner 2/7 2020

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan?

Deltagare: Stellan Nordahl (Emprogage), Kristina Diné (Emprogage), Michael Sillion (Future Navigators),  Mette Korsmoe Koverberg (Emprogage), Ulrica Fager (Ship of a New Story)

Se Dagens Ekolod på YouTube inspelat 2/7 2020

Reflektioner av delaktighet  – Unga som testbädd för delaktighet

För att inte lämna någon efter på stranden när skeppet seglar behöver alla ha samma möjligheter till att förstå. Hur blir vi uppmärksamma på att någon blir kvarlämnad?

Alla ska också kunna känna sig trygga i att ställa frågor. Hur kan vi göra för att skapa denna trygghet? 

Att ställa frågor möjliggör till förståelse för fler. Detta rör begrepp, referenser, förkortningar, uttryck, facktermer, slang, internskämt, etc. Hur kan vi ta egenansvar och gemensamt ansvar i detta?

Alla ombord har en viktig funktion att fylla. Hur mottas idéer, tankar och göranden? Hur känner man att det man bidrar med har ett värde för den gemensamma resan?

Att ge sig själv tid och uppmärksamhet att lyssna ger både den som talar och den som lyssnar utrymme där tanken växer – att lyssna på både det som sägs och det som inte sägs. Hur kan vi ge oss själva och varandra tid och uppmärksamhet för samskapandet?

Ibland går det fort och när de ombord sätter segel tar färden fart. Hur kan vi vara vaksamma för att alla är med på båten?

Vilka kan vi göra delaktiga på Ship of a New Story 2021?

Arena: A New Story
Panelsamtal.

Deltagare: Ludvig Dahlgren (Production One), Gustav Eneberg (Production One), Adam Taki (Forza of Sweden) 
Moderator: Stellan Nordahl

 Se samtalet på YouTube inspelat 3/7 2020

Dagens Ekolod – reflektioner 3/7 2020

Vad har vi lärt oss i dag och tar med oss i nästa etapp på resan?

Deltagare: Stellan Nordahl (Emprogage), Eva Malmström (Emprogage), Michael Sillion (Future Navigators), Hanna de Maré (Sommarlovsentreprenör i Lund), Märta Nilsson (Sommarlovsentreprenör i Lund), Mette Korsmoe Koverberg (Emprogage), Ulrica Fager (Ship of a New Story)

Se Dagens Ekolod på YouTube inspelat den 3/7 2020

Om arenan A New Story

Arenan A New Story är en av våra fem arenor. 

DESTINATION FUTURE
Hur kan vi tillsammans hitta ett nytt sätt att se på världen där framtiden är hoppfull och nåbar?

Inspirationsarena där frågor och dialoger kring demokrati, modeller för förändring, innovativa systemlösningar och förverkligande av hållbarhet och helhet lyfts.

När vi ger oss in i en okänd framtid drivs vi av tron på att lyckas och med ett starkt hopp om att nya möjligheter ska upptäckas. För en positiv framtid med många möjligheter är den inre och yttre resan lika viktiga.

På arenan samlar vi de som kan inspirera, lära och vägleda andra, så att de kan utvecklas inom sina områden genom nya insikter och andras erfarenheter. Hade inte Columbus kunnat förmedla och dela sina tankar och fått andra att lyssna och engagera sig hade ingen hoppat på hans äventyr och inga kontinenter hade hittats.

Hur skapas framtidstro och berättelser som ger hopp, insikt och vilja att genomföra en förändring?
  • Hur kan vi få godhet att vara coolt och sprida lärexempel?
  • Hur kan vi välja en väg från Nånannanismens land till Möjligheternas land, där hopp, drömmar och magi blir till verklighet?
  • Hur kan vi undvika att börja bygga taket innan vi har lagt grunden?
Arenor

DemoCrazy

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Best for the world

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Crealization

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Able to Sustain

Se samtal och workshops som ingår i arenan

A New Story

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582